Българското опълчение през Освободителната война

Код на продукта: 1333
4,88лв

Корица: мека
Страници: 158
Формат: 12 x 17 см
--------------------------------------------------------------------------------------------------
МАЛКО ИСТОРИЯ:
Българското опълчение е военна част от състава на Действащата Руска армия на Балканския полуостров, в която Българи-доброволци и руски военнослужещи се сражават срещу Османската империя в Руско-турската война (1877–1878) за Освобождение на България. Българите-участници в Българското Опълчение след освобождението са наричани „опълченец-поборник“.
Още през есента на 1876 година в Кишинев се събират около 700 Български доброволци, които са издържани от Кишиневското Българско общество. Първата редовна част на Опълчението е образувана в Кишинев под ръководството на Николай Столетов в средата на декември — тя се нарича Пеши конвой при главнокомандващия и наброява около 300 души.
В деня на обявяването на войната, 12 април 1877 година, Българското опълчение наброява около 1400 души, половината от тях Българи от Украйна и Бесарабия.
Опълчението се разраства след преместването на лагера край Плоещ. Формирани са 6 дружини, а през лятото на 1877 г. още 6. Броят на опълченците достига 7 400. След форсирането на река Дунав започва изграждане на 6 нови дружини, като в крайна сметка Опълчението надхвърля 10 000 души.
В края на май Българското опълчение напуска Плоещ и заедно с Предния отряд на ген. Гурко пресича река Дунав при Свищов на 22 юни, три дни по-късно влиза в Търново, след което пресича Стара планина. Тук на 4-5 юли Опълчението влиза в първите си по-сериозни сражения — при село Уфланли и Казанлък. Участва в боевете за Нова Загора, Джуранли и Стара Загора.
В началото на август 1877 г. е придадено към Шипченския отряд. Изнася основната тежест на Шипченската битка заедно с Тридесет и пети пехотен брянски полк и Тридесет и шести пехотен орловски полк.
Участва в прочистването на Източна България от скитащи остатъци на османски части, черкезка конница и башибозук в състава на Източния отряд.
След Освобождението с приказ №13 от 15 юли 1878 г. Българското опълчение е отчислено от състава на Руската армия и е трансформирано в Българска земска войска.