Епикриза на rusofobiata.bg - Александър Кертин

Код на продукта: 1341
27,88лв

Корица: мека
Страници: 360
Формат: 13,5 x 19,5 см
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Така изписаното заглавие върху корицата точният графичен синтез на съдържанието. С него се прави опит да бъде показан основният проблем на Българското национално общество днес.
Поради сложността натози проблем, авторът няма да описва предварително моделна интепретация и да посочва теоретични източници. Единственото правило, което ще бъде съблюдавано тук е теоретичният инструментариум да „приляга“ към спецификата на обекта на изследване, така че проблемът да бъде показван отвъд „видимостта“ на субстанциализираните псевдопонятия „русофили“ и „русофоби“.
В същото време проблемът ще бъде разглеждан и като задача, която стои пред националното общество. Оттук произтичат полемичните интонации в текста. Но авторът е наясно, че тази задача може да отпадне от дневния ред на обществото, ако в следващите няколко години тя остане извън вниманието на партии, сдружения, организации и пр., които твърдят, че са ангажирани с основните проблеми на Българската нация. Това ще означава, че обществото се е трансформирало от национално, каквото все още е, в агломерация от групи и индивиди без обща историческа памет, следователно, без общ интерес, общи цели и обща воля.