Гражданска стража - Съюз на запасните офицери

Код на продукта: 1414
4,88лв

Рядка колекционерска бланка на Съюза на запасните подофицери - Гражданска стража.
В наличност: 1 брой
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
МАЛКО ИСТОРИЯ:
Съюзът на запасните офицери (СЗО) е обществена организация създадена през 1907 г. като обединение на офицери от Българската войска, които вече не са на действителна служба.

СЗО има за цел да поддържа висок престижа на Българския офицер, да съдейства за съхранението на войнските традиции и националните идеали и да бъде живата връзка на бившите офицери с Българската армия. Съюза на запасните офицери става особено мощен и влиятелен в годините след Ньойския договор от 1919 г., когато по решение на страните победителки в Първата световна война Българската армия е драстично намалена и хиляди офицери преминават в запаса. В годините между двете световни войни влиянието на СЗО върху обществените и политически процеси е голямо.

Членовете на СЗО заедно със Съюз на запасните офицери, ВМРО и други патриотични организации, участват активно в преврата от 9 юни, както и в потушаването на септемврийското въстание през 1923 година.
Най-дългогодишен председател на организацията е ген. Владимир Вазов.

През 1940г. държавата оказва натиск над обществените сдружения и Съюзът е обединен с още няколко съюза на запасни военни в казионната организация Общ съюз на запасното войнство.
След 9 септември 1944 г. комунистическата влас забранява СЗО като "фашистка" ораганизация и неговите членове и активисти са подложени на репресии. Последният председател на организацията - полк. Славейко Василев се самоубива при нахлуването на Съветската армия в България.

През 1953 г. група Български офицери-емигранти създава в Париж Съюз на бившето Българско войнство в изгнание. По-късно централата на организацията е преместена във Франкфурт.