Организация на Българската младеж - плик и писмо

Код на продукта: 1470
9,88лв

Оригинален пощенски плик на Главния водач на Съюза на Българската младеж с писмо на член на организацията или на самия Главен водач (не е установено) до баща му, общественика Иван Георгиев от град Плевен.