Западнотракийските Българи - 1914 г.

Код на продукта: 1011
14,88лв

Корица: мека
Страници: 312
Формат: 14,5 x 21 см
Книга 1: Историята имъ до 1903 година
Западна Тракия сключена между Марица, Бяло море и Места, а от север Българската граница. За тази Българска земя, за нейното население, за робството и борбите му за свобода, разказва авторът в своя труд "Западнотракийските Българи въ своето културно-историческо минало, съ особенъ погледъ къмъ тяхното политико-революционно движение".
Тази книга ни напомня завета на дедите - НЕ ЗАБРАВЯЙ ТРАКИЯ! Помни, че за неправдата няма давност...