130 години Българска народна банка

Код на продукта: 1_109_331
111,18лв

Монета "130 години Българска народна банка"
Метал: сребро, проба 999
Качество: мат, висше
Тегло: 23,33 гр.
Диаметър: 38,61 мм
Номинал: 10 лева
Тираж: 4000
Производител: “Глобал Коинс енд Медалс” ООД
В наличност: 1 брой
Българската народна банка (БНБ) е централната банка на Република България. Тя е една от най-старите централни банки в света, основана на 25 януари 1879 г. от Временното руско управление в България. През 1885 г. е приет първият закон, уреждащ статута на БНБ. След финансовата криза от 1899-1902 г. банката преминава от златен към сребърен стандарт.