Античен театър - Пловдив

Код на продукта: 1_121_548
11,88лв

Плакет от колекция "България".
Размер: 10 х 11 см
Античният театър на Филипопол е сред най-добре запазените антични театри в света. Според открит строителен надпис, построяването на театъра е станало по времето на римския император Марк Улпий Траян (98–117).
В план театърът е полукръг с външен диаметър 82 м. Откритото зрително пространство включва 28 концентрични реда мраморни седалки.
В края на IV-ти век голяма част от театъра е разрушена - от пожар или заметресение, но благодарение на реставрацията му той е съхранен в днешния си вид. Разкрит е при археологически разкопки, проведени през 1968-79 година от Археологическия музей в Пловдив