Борис Машалов

Код на продукта: 1_94_641
9,88лв

Дискът има следното съдържание:
1. Заблеяло ми аганце
2. Димитър дума Тодорки
3. Атмаджа дума Страхилу
4. Недо ле, Недке хубава
5. Свекър Петкани думаше
6. Мика мома дума
7. Нигде се болест не чува
8. Йоздол иде
9. Мама Елка буди
10. Радка платно тъче
11. Балю на Елка думаше
12. Засвирили са, Дойне
13. Провикнал ми сай Николчо
14. Тупани тупат низ село
15. Кехая вика из село
16.Зън, зън, Ганке ле
17. Вино пият петдесет юнака
18. Мятало Ленче ябълка