Българска сватба

Код на продукта: 1_94_634
9,88лв

В наличност: НЯМА
Дискът има следното съдържание:
1. Бавна песен за годене
2. Сватове в село дойдоха
3. Сватовски мелодии
4. Подготовка на сватбата
5. В момини двори
6. Игра на свекър и свекърва
7. Наведи се, булчице, поклони се
8. Извеждане на булката и ръченица
9. Ела се вие, превива
10. Извеждане на булката и еркечко хоро
11. Сватбарска ръченица
12. Ситно женско хоро
13. Мъжка ръченица
14. Зълвенска ръченица
15. Сватбарска на трапеза и тракийска ръченица
16. Булчинско хоро
17. Зетьовско хоро
18. Кумова мелодия и ръченица
19. Шаферско даряване и ръченица