Български народни ансамбли и песни

Код на продукта: 1_94_632
9,88лв

Дискът има следното съдържание:
Ансамбъл „Пирин” – Благоевград
1. На ти, моме, свири
2. Я ти постилам шарени черги
3. Кавали свирят
4. Какво е цвете цъфнало
5. Вила се и гора
6. Алтън Маро
Ансамбъл „Филип Кутев” – София
7. Полегнала е Тудора
8. Драгана и славей
9. Лале ли си, зюмбюл ли си, гюл ли си
10. Дамянинка
Северен ансамбъл – Плевен
11. Тъкала ли си, момина мале
12. Прочула се Неранца
Ансамбъл „Тракия” – Пловдив
13. Айшинко, пиле шарено
14. Кавал свири
15. О, Яно
16. Джоре дос
Ансамбъл на българската национална телевизия и радио
17. Пиленце пее
18. Сватба
19. Дона биле брала
20. Калиманку, денку