Дядовата ръкавичка – детски приказки

Код на продукта: 1_94_622
9,88лв

Дискът съдържа следните песни:
Дискът има следното съдържание:
1. Дядовата ръкавичка – Елин Пелин
2. Клан-недоклан – Ран Босилек
3. Косе-босе – Ран Босилек
4. Дядо и ряпа Ран Босилек
5. Житената питка – Ангел Каралийчев
6. Майчина сълза – Ангел Каралийчев
7. Мъдростта на старците – Ангел Каралийчев
8. Тримата братя и златната ябълка – народна приказка
9. Куцото петле – народна приказка
10. Приказка за неволята – народна приказка
11. Лошата дума – народна приказка
12. Който не работи, не трябва да яде – народна приказка
13.Сливи за смет – Елин Пелин