Големите майстори на Българския инструментален фолклор

Код на продукта: 1_94_643
9,88лв

Дискът има следното съдържание:
Петко Радев – кларинет
1. Криво садовско хоро
2. Пазарджишка ръченица

Иван Шибилев – акордеон
3. Шибилево хоро
4. Право хоро

Хасан Чинчири - цигулка
5. Тракийско хоро
6. Ситно шопско хоро

Трайчо Синапов – акордеон
7. Бучимиш
8. Бистришка копаница

Иван Хаджийски – тромпет
9. Бавна песен
10. Шопска ръченица

Борис Карлов – акордеон
11. Дудино хоро
12. Граовско хоро

Никола Янков – Леновчето – кларинет
13. Караджаловска трапезна песен
14. Леновска ръченица

Ибро Лолов – акордеон
15. Филиповско хоро
16. Шопско хоро

Иво Папазов – кларинет
17. Кърджалийска ръченица
18. Християново хоро