Кибела - майката на Боговете

Код на продукта: 1_121_528
11,88лв

Плакет от колекцията "България".
Размер: 10 х 11 см
Една от най-интересните забележителности в Балчик е откритият през 2007 г. храм на майката на боговете Кибела, който е единственият храм на богинята в източната част на Балканския полуостров и най-добре запазеният храм в елински стил в България. Предполага се, че храмът е построен в периода 280-260 г.пр. хр. и е функционирал до края на ІV в. сл. хр. Мотивът от плакета е копие на мраморна статуя намерена в античната сграда.