Македония в Българската фалеристика

Код на продукта: 836
21,88лв

Корица: мека
Страници: 71
Формат: 22x 29 см
Обект на изследването в книгата са 30 Български отличия, в това число неофициални медали, плакети, значки и др., почти напълно неизвестни на широката читателска аудитория, които са посветени на Македония. Това са различни по вид и значение награди и декорации - на национално-освободителното движение в Македония (вкл. на бежанските организации, дружества и съюзи; посветени на войните, които България води за своето освобождаване и обединение през периода 1912-1918 г.; с образи на лица, произхождащи от Македония. Представени са по реда на тяхното създаване.
Публикацията е изградена на основата на богат архивно-документален и снимков материал.