Македонски песни

Код на продукта: 1_94_639
9,88лв

Дискът има следното съдържание:
1. Йовано, Йованке
2. С приятели
3. Сестра кани брата на вечеря
4. Имала майка едно ми чедо
5. Пирине, Пирине
6. Карамфило, моме
7. Разтури се Шар планина
8. Лудо - младо
9. Сърце ме боли
10. Болен ми лежи млад Стоян
11. Илчовице, млада невесто
12. Защо си ме, мамо, родила
13. Който ме чуе да пея
14. Пилето ми пее
15. Болен ми лежи Миле Попйорданов
16. Тугината пуста да остане
17. Парапуновата
18. Песен за Постол войвода
19. Сите девойчиня