Петър Хаджииванов. Спомени

Код на продукта: 824
8,88лв

Корица: мека
Страници: 216
Формат: 17 x 24 см
Петър Хаджииванов, генерал - майор от запаса е ро­ден на 11.01.1900 г. в Шумен . През 1917 г . постъпва във Военното на НВ училище. Като юнкер участва в потуша­ване на Войнишкото въстание (1918 г .). Завършва воен­ното си образование през 1920 г . и започва офицерска­ та си служба като командир на взвод в 7-а Преславска пехотна дивизия в Шумен. Със своята войскова част участва в акция срещу автономистките чети на ВМРО в Петричкия край и в потушаването на Деветоюнското и Септемврийското въстание през 1923 г .
От 1924 г . е назначен за адютант на Военна акаде­мия , а от 1925 г. е приет за неин слушател . През 1925 г . завършва Свободния университет - търговско - стопан - ски науки. Следва стаж в Генералния щаб (1928-1930 г .) и в Школата за запасни офицери (1930-1931 г ). След завършването на стажа е преместен в Пехотната школа във Велико Търново (1931-1934 г ).
Взема непосредствено участие в държавния преврат от 19 май 1934 г, като е един от дейците на Тайния во­енен съюз. Работи в Дирекция на обновата и после от­ ново се връща на служба във Военната академия. От лятото на 1936 г . е офицер в щаба на 7- а Рилска пехотна дивизия в Дупница. През 1941 г . е назначен за началник - щаб на 16-а пехотна дивизия в Драма, Беломорието.
От февруари 1940 г . до юни 1944 г . е началник на Учебно отделение в Щаба на войската . Участва в зак­лючителния етап на Втората световна война срещу Гер­мания (1944-1945 г . ).
През периода 1946-1948 г . е началник на Военна ака­демия.