Сварог - медальон

Код на продукта: 1270
33,88лв

Материал: сребро 925
Тегло: ок. 4,5 гр.
Размер: 25 х 25 мм.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Сварозич е знак на свещения пламък на бога Сварог, който помага на човек да разкрие своята природа, дадена от небето преди раждането му. Сварозич не е просто символ, който може да защити и предпази от различни заболявания. Този символ ще даде невероятна сила и ще ви помага във всички добри дела, черпейки сила от вашите предци.
Повечето от невероятно мощните символи на древните арийци / славяни са двустранни. Това означава, че съдържат два символа и силата им се увеличава многократно. Нашите предци много уважавали боговете и уважавали силата, включително славянския символ Сварозич - изобразявали са го върху всякакви предмети от бита, върху посуда и дори дрехи, като там е изобразен под формата на бродерия.
Сварог е арийско славянско божество, аналог на бога-ковач Хефест. Според някои изследователи – бог на небесния огън в славянската митология. Единственият източник, в който се споменава това име, е Ипатиевския препис на „Началната руска летопис“ от 15 век. Откъсът, в който се споменава името Сварог, представлява свободен преразказ на няколко откъса от староБългарския превод на Хрониката на Йоан Малала.
В южнославянската религия Сварог е първото божество, създадено от великия творец Бог – първичният бог, създател на вселената и света, негова съпруга е богинята, създателка на живота Живана, сестра на богинята Морана.
Братя на Сварог са боговете Белобог (Белбог), Чернобог (Бесбог, Бес), Днябог (Дий) и Велес (Волос), чиято съпруга е Мокоша. Богинята на земята Дивица (Дивия) била съпругата на Днябог. Най-малкият син на Бог е Божич-Коляда, негова майка е Слота (Злата Майа, Златна Баба).
Съпруга на Сварог е Матя (Матика, старосл. Матѣ), а от тяхната съпружеска връзка се раждат по-младите богове като Даждбог, Перун, Огнен (Сварожич, Радегаст), Хърс, Яровит (Ярило), Стрибог, Троян, Святовит, Поревит (Прова, Порват), Руевит (Ругевит), Рановит, Ладун (Ладо), Лада, Денница, Весна и др.