Трио „Зорница” – Звездо ле, вечернице

Код на продукта: 1_94_635
9,88лв

Дискът има следното съдържание:
1. Станко ле, мъри хубава
2. Планинец ходи
3. Отдолу идат шарени колца
4. Дощерьо, моя майчина
5. Йогряло ми ясно слънце
6. Загукала е гълъбка
7. Пак поди, мале
8. Изкара Димо жътвари
9. Да зная, мамо, да зная
10. Провикна се мома руса
11. Дядо дялба делеше
12. Мър Тодорке, мънинка
13. Дойне, бяла, Дойне
14. Мъри, Тодоро
15. Седнала ми е Марийка
16. Момне ле, мъри мънинка
17. Гергина цъфти не вехне
18. Петлите пеят
19. Града се гради, Стано льо
20. Зелен се орех развива
21. Звездо ле, Вечернице