Валя Балканска и ...родопската песен

Код на продукта: 1_94_633
9,88лв

Дискът има следното съдържание:
1. Излел е Делю хаидутин
2. Момиченце, малачичко
3. Руса девойка липсала
4. Пукни са, тресни се юначе
5. Развявай Кольо, байрака
6. Сьодните, севдим, сьодните
7. Агне, вакло агне
8. Проводи ма, майчинко
9. Дай си ма, майчо
10. Гори ми, гори, юначе
11. Марудо, казъм Марудо
12. А га бех мома лефтера
13. Добре ми дойде, юначе
14. Какво е ново станало