Войната на расите, културите и антикултурите

Код на продукта: 998
8,88лв

Корица: мека
Страници: 104
Формат: 14 х 20 см
Представяме ви книгата на Българският писател д-р Емил Антонов.
–––––
ОПИСАНИЕ:
Има вечни въпроси с много отговори. Има много въпроси без отговори. Има ясни въпроси с неясни отговори. Ние ви обещаваме да ви отговорим на някои жизнено важни въпроси за миналото, настоящето и бъдещето с точни, ясни и верни отговори. Приятно четене.
Появата на човека - хомо сапиенс, преди 42 хиляди години е Европа и последвалата първа културна еволюция. Завладяването на Азия, Африка, Австралия и Америка.
Войната на човека с неандерталците (прачовеци), първата колонизация и образуването на смесени раси - негроидната и монголоидната
Бронзовата ера на арийците, конете и новата голяма колонизация на Средна Азия, Западен Сибир, Индия и Северозападен Китай преди 5000 години.
Желязната ера, омировите герои и първите им войни с евреите. Моше (Мойсей) създава юдаизма преди 3300 години и провъзгласява юдеите за избран народ, който ще владее света.
2800 години от Втората световна културна революция на Елада. Колонизацията на Азия (до п. Инд) и Северна Африка
Първата обединена европа, Pax Romana, разцветът на елинистичната цивилизация.
Тъмните векове на антикултурата и агресията на смесените раси(334-1492 г.).
Жълтите тюрко-монголски наществия - хуни, авари, тюрки, хазари, печенеги, кумани, татаро-монголи и техният непрекъснат, дванадесетвековен геноцит над белите народи (355-1570 г.).
Ислямският "джихат" срещу Европа, воден от арабите (635-1492 г.) и турците (1354-1912 г.) и огромната роля на евреите в тази агресия
Третата световна културна революция и новото тотално господство на белите народи (1492-2000 г.).
Деветнадесети век. Тоталното господство на белите господари над цели свят. английските парни машини, фабрики, железопътни линии и Окончателната колонизация на Африка, Северна Азия, Индокитай. пълен контрол над Япония, Китай, Иран и отварянето на техните граници за цивилизацията.
Двадесети век. Организираният от Синедриона геноцид срещу арийците: разгромът на белите колониални империи и новата "мирна" агресия чрез масово заселване на араби, негри и жълти с цел промяна на расовия състав на населението на Европа, Северна Америка и Австралия като основен елемент от плана на ционистите за световно господство.
Произхода на Българите и техният принос в световната история.
СЪДЪРЖАНИЕ:
– Предговор –
Появата на човека -Хомосапиенс, преди 42 хиляди години в Европа и последвалата първа културна революция. Завладяването на Азия, Африка, Австралия и Америка.
Войната на човека с неандерталците (прачовеци), първата колонизация и образуването на смесените раси - негроидната и монголоидната.
Създаването на земеделските неолитни цивилизации в Южна Европа, на Балканите, в Мала Азия, Египед, Шумер и втората голяма колонизация преди 7 - 8 хиляди години.
Епохата на металите. Медната ера преди 6000 години. Белите арийци и мургавите семити.
Бронзовата ера на арийците, конете и новата голяма колонизация на Средна Азия, Западен Сибир, Индия и Северозападен Китай преди 5000 години.
Желязната ера, омировите герой и първите им войни с евреите. Моше (Мойсей) създава юдеизма преди 3000 години и провъзгласява юдеите за избран народ, който ще владее света.
2800 години от Втората Световна културна революция на Елада. Колонизацията на Азия (до р. Инг) и Северна Африка.
Гръцката азбука, парите, изкуството, науката, колонизацията и националните демокрации.
Елада,Македония и Рим срещу семитите - финикийците, евреи, картагенци и последвалото разрушаване на Картаген през 164 г. пр. н. е. и Йерусалим през 70 г. от н. е. .
Първата обединена Европа, Pax Romana, разцветът на елинистичната цивилизация и колонизацията на Близкия Изток и Северна Африка.
Световната еврейска лихварска мафия, тайният Синедрион и техните оръдия срещу културата на белите народи - Йешу от Назарет и Шаул от Тарс.
Тъмните векове на антикултурата и агресията на смесените раси (334 - 1492г.).
Насилственото налагане на щдео-християнството от император Константин и организираният разгром на европейската цивилизация (335 г.).
Жълтите тюрко-монголски нашествия - хуни, авари, тюрки, хазари, печенеги, кумани, татаро-монголи и непрекъснатият, дванадесетвековен геноцид извършван над белите народи (355 - 1570 г.).
Ислямският "джихад" срещу Европа, воден от арабите (635 - 1492 г.) и турците (1354 - 1912 г.) и огромната роля на евреите в тази агресия.
Първите светлини в мрака. Кръстоносните походи срещу мюсюлманите, готиката и ограничаване влиянието на еврейския търговско-лихварски монопол.
Римските папи задължават юдеите да носят жълт знак (1215 г.) и да живеят в гета (1350 г.).
Забраната на юдеизма в Англия (1290 г.), Франция (1344 г.), Испания (1492 г.) и Португалия (1497 г.).
Третата Световна културна революция и новото тотално господарство на белите народи (1492 - 2000 г.).
Петнадесети век. Печатните книги, топовете, каравелите и големите географски открития на Испания и Португалия. Освобождението на Русия (1480 г.) от татаро-монголско (1480) и на Испания (1492 г.) от арабско-еврейско робство. Краят на тъмните векове и началото на Възраждането в Европа.
Шеснадесети век. Върхът на италианския ренесанс (1500 - 1520 г.), голямата испанска колонизация на Средна и Южна Америка (1519 - 1533 г.) и предизвиканата от еврейския агент Лютер "реформация" и столетните кръвопролитни религиозни войни във Франция и Германия
Синедрионът в Цариград, а турците в Буда (1541 г.) и пред Виена.
Седемнадесети век. Могъществото на Холандия, колонизацията на Индонезия, Южна Африка и компактното заселване на европейците в Северна Америка и Сибир.
Юдеите създават масонството и финансират Кромуел да започне гражданската война в Англия през 1642 г..
Осемнадесети век. Времето на френската култура и началото на голямата английска индустриализация.
Завладяването на Индия и колонизацията на Австралия.
Банкерите Ротшилд организират масонския преврат в Париж през 1789 г., терора и десетилетните Наполеонови войни, в резултат на който евреите напускат гетата.
Дванадесети век. тоталното господство на белите господари над целия свят. английските парни машини, фабрики, ж. п. линии и окончателната колонизация на Африка, Средна Азия, Индокитай, Иран и отварянето на техните граници за цивилизацията. Мордохай Леви (Карл Маркс) - новият пророк на Израел, срещу Европа, нейната култура и влияние. "Революциите" от 1848 година и масовото навлизане на евреите в икономиката, пресата и правитествата на повечето страни, където заемат ключови позиции.
Двадесети век. Белите народи създават автомобила, самолета, подводниците, радиото, телевизията, ядрените електроцентрали, компютрите, роботите и поставят началото на завладяването на други светове - първият руснак в Космоса и първият американец на Луната.
Органицираният от Синедриона геноцид срещу арийците: двете световни войни и еврейският октомврийски преврат в Русия през 1917 г. , разгромът на белите колониални империи и новата "мирна" агресия чрез масово заселване на араби, негри и жълти с цел промяна на расовия състав на населението на Европа, Северна Америка и Австралия като основен елемент от плана на ционистите за световно господство. Тоталният контрол на Йерусалим над банките, финансите и над САЩ, ООН, НАТО и по - голяма част от Земята.
Първите успешни опити за възстановяване на традиционния съюз между юдеи и мюсюлмани, насочен срещу белите държави и европейската цивилизация.
– Приложения –
Произходът на Българите и техният принос в световната история
Северна Добруджа през V-ото хилядолетие пр. Хр.