Войните (1912-1918) - Александър Мирков

Код на продукта: 1224
11,88лв

Корици: меки
Страници: 312
Формат: 16 x 23 см
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Годините на войните изместват центъра на Българския обществено-политически живот. Населението излиза извън рамките на обичайното си битие, голяма част от криминално проявения контингент е свикан под бойните знамена и се сражава в Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война. В действие влизат военнополевите съдилища, които по бързата процедура произнасят значително по-тежки присъди на основание Военнонаказателния закон. Служителите от полицейската институция Обществена безопасност действат безкомпромисно в напрегнатите военни условия. Всичко това до голяма степен оказва възпиращо влияние върху престъпния свят.
И въпреки всичко, животът извън закона продължава. В следващите страници читателят ще се срещне с битови драми и насилствена смърт, със скандални сделки и политически атентати, с шумни афери и потресаващи трагедии, със сензационни прояви и непознати жестокости над мирното население. Всички те са неразделна част от военновременното ежедневие на Българина и са тясно свързани със състоянието на армията и хода на бойните действия. Макар и стряскащи, сюжетите не са доукрасени допълнително. Реалната драматичност е достатъчна.
Александър Мирков е роден през 1952 г. в София. Завършва СУ „Св. Климент Охридски“, специалности „История“ и „Философия“, д-р по история. Научните му интереси са насочени към политическата история на България, развитието на просветното дело и кооперативното движение в края на XIX – първите десетилетия на XX в.