Вълкана Стоянова – гласът на Тракия

Код на продукта: 1_94_637
9,88лв

Дискът има следното съдържание:
1. Женала е дюлбер Яна
2. Димитър кара гемия
3. Гроздьо льо, един на мама
4. Нягол на Милка думаше
5. Дойна двори мела
6. Овчари чукат кърмило
7. Обзаложи се, Дойне ле
8. Стойчо седи на дюкяна
9. Продава се конче
10. Мама на Стоян думаше
11. Надхвърляли се ерген и вдовец
12. Стояновата майчица
13. Станке ле, урум беглийке
14. Пила й Бойка снощна вода
15. Момчил си конче ковеше
16. Разболяла се хубава Яна
17. Стано, бяла Стано
18. Тих вятър вее
19. На висок баир Бакаджик