Иво Папазов – кларинет най-доброто

Код на продукта: 1_94_644
9,88лв

Дискът има следното съдържание:
1. Бавна песен и Бачевско хоро
2. Ивайловско хоро
3. Бавна песен и Хасковска ръченица
4. Спасовско хоро
5. Дядкова ръченица
6. Папазлийско хоро
7. Бавна песен и Стамболийска ръченица
8. Челековско хоро
9. Дълбошка ръченица
10. Марийкино хоро
11. Кърджалийска ръченица
12. Християново хоро
13. Папазлийска ръченица
14. Кърджалийско хоро
15. Коларовско хоро
16. Илийково хоро